Model COST231-Haty w warunkach pracy radiowego systemu dostępowego w mieście. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Model COST231-Haty w warunkach pracy radiowego systemu dostępowego w mieście.

Abstract

Przeanalizowano zagadnienie przydatności modelu COST231-Haty do obliczania tłumienia propagacyjnego w radiowym systemie dostępowym, pracującym w środowisku miejskim. Przedstawiono propozycję zmiany tego modelu poprzez wprowadzenie dodatkowych współczynników funkcyjnych, zależnych od parametrów technicznych łącza radiowego. Zaproponowano także inne ujęcie sposobu uwzględniania wysokości zawieszenia anten. Proponowane współczynniki funkcyjne zostały opracowane przy użyciu analizy regresji błędu pomiędzy wynikami pomiarów tłumienia propagacyjnego przeprowadzonych w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych i wartościami tego tłumienia obliczonymi przy użyciu modeluCOST231-Haty.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
KKRRiT. Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji. strony 259 - 262
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Katulski R., Kiedrowski A.: Model COST231-Haty w warunkach pracy radiowego systemu dostępowego w mieście. // KKRRiT. Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji./ Wrocław: KKRRiT, 2003, s.259-262
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 51 times

Recommended for you

Meta Tags