Model of identification of events and accident scenarios for a method of risk and safety assessment of ships in damaged conditions - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Model of identification of events and accident scenarios for a method of risk and safety assessment of ships in damaged conditions

Abstract

W pracy opisano podstawowe problemy związane z identyfikacją zdarzeń i scenariuszy wypadku oraz modelowaniem ryzyka dla alternatywnej metody oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. Zastosowano podejście do bezpieczeństwa statków oparte na ocenie zachowania się statku i ocenie ryzyka wypadku. Wskazano możliwości zastosowania modelowania do analizy bezpieczeństwa statków na etapie projektowania, w czasie eksploatacji i w czasie akcji ratowania ludzi, statku, ładunku czy środowiska naturalnego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
9th International Ship Stability Workshop, GL operating 24/7, proceedings, Hamburg, Germany, August 30-31, 2007 strony 1 - 9
Language:
English
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Gerigk M.: Model of identification of events and accident scenarios for a method of risk and safety assessment of ships in damaged conditions// 9th International Ship Stability Workshop, GL operating 24/7, proceedings, Hamburg, Germany, August 30-31, 2007/ ed. ed. H. Bruhns. Hamburg: Germanischer Lloyd, 2007, s.1-9
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 46 times

Recommended for you

Meta Tags