Model przepływu wód podziemnych w rejonie tunelu pod Martwą Wisłą - Publication - MOST Wiedzy

Search

Model przepływu wód podziemnych w rejonie tunelu pod Martwą Wisłą

Abstract

Badania modelowe zostały wykonane w celu określenia wpływu wód podziemnych na tunel drążony w obrębie plejstoceńsko-holoceńskiej warstwy wodonośnej. Z drugiej strony ważne było ustalenie wpływu tunelu na układ ciśnień, warunki przepływu i zasoby czwartorzędowego piętra wodonośnego w sąsiedztwie inwestycji. Wyniki obliczeń pokazują, że tunel w bardzo niewielkim stopniu wpływa na przepływ wód podziemnych. W bilansie przepływu wód nie zaznaczają się żadne zmiany po wprowadzeniu tunelu. W warstwach wodonośnych, przez które przechodzi tunel obserwuje się niewielkie wygięcie hydroizohips (zmiana położenia zwierciadła wody w zakresie od 0,5 do 3 cm). Zastosowanie metody TBM i budowa tunelu bez odwodnień sprawia, że nie ma zagrożeń ilościowych dla zasobów wód podziemnych piętra czwartorzędowego w sąsiedztwie inwestycji.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego pages 227 - 236,
ISSN: 0867-6143
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Jaworska-Szulc B.: Model przepływu wód podziemnych w rejonie tunelu pod Martwą Wisłą // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. -., nr. nr 455 (2011), s.227-236
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 16 times

Recommended for you

Meta Tags