Modele optymalizacji wielokryterialnej. Przykłady aplikacji. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Modele optymalizacji wielokryterialnej. Przykłady aplikacji.

Abstract

Niniejszy rozdział prezentuje problematykę modeli optymalizacji wielokryterialnej mającej zastosowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym.Zaprezentowano cztery najczęściej stosowane metody podejmowania decyzji w przypadku modelu wielokryterialnego. Wszystkie metody zostały zaprezentowane na przykładzie symulacji modelu wirtualnego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Inżynieria systemów zarządzania. strony 7 - 14
Language:
Polish
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Zawadzka L.: Modele optymalizacji wielokryterialnej. Przykłady aplikacji.// Inżynieria systemów zarządzania./ ed. L.Zawadzka. Gdańsk: P. Gdań., 2002, s.7-14
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 70 times

Recommended for you

Meta Tags