Modelling and uncertainty in system analysis for safety assessment. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Modelling and uncertainty in system analysis for safety assessment.

Abstract

Artykuł obejmuje zagadnienia związane z modelowaniem i reprezentacją niepewności i ilościowych oszacowaniach ryzyka. Problem jest istotny w praktyce, ponieważ wystęopujhą wymagania przeprowadzenia ocen niepewności miar probabilistycznych i ryzyka. Dyskutuje się potencjalne żródła niepewności i dokonuje sie przeglądu podstaw teoretycznych reprezentacji niepewności. W modelowaniu systemów zawierających nieprecyzyjnie zdefiniowane elementy i zdarzenia uszkodzeń proponuje się przedziałowe oceny probabilistyczne i ryzyka w oparciu o teoria wrażliwości.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
English
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Kosmowski K.: Modelling and uncertainty in system analysis for safety assessment.// / : , 2004,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 8 times

Recommended for you

Meta Tags