Modelling electrical machines using bond graphs for mechatronics system applications. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Modelling electrical machines using bond graphs for mechatronics system applications.

Abstract

W artykule przedstawiono modelowanie maszyn elektrycznych metodą grafów wiązań dla potrzeb mechatroniki. Omówiono ogólne założenia modelowania maszyn elektrycznych w ujęciu grafów wiązań, bazującego na modelach wzorcowego sprzężenia transformatorowego i elektromechanicznego. Wykorzystując modele tych sprzężeń przedstawiono w ujęciu grafów wiązań model maszyny indukcyjnej w układzie współrzędnych naturalnych stojana. Model opracowano w edytorze graficznym symulatora 20-sim.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
English
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Ronkowski M.: Modelling electrical machines using bond graphs for mechatronics system applications.// / : , 2004,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 84 times

Recommended for you

Meta Tags