Modelowanie i pomiary nagłośnienia audytorium - Publication - MOST Wiedzy

Search

Modelowanie i pomiary nagłośnienia audytorium

Abstract

Uwaga projektantów systemów nagłośnieniowych zogniskowana jest na tzw. akustyce pomieszczenia, w którym realizowany jest przekaz słowny. Zjawiska pogłosowe związane z geometrią sali audytoryjnej, wynikające z wielokrotnych odbić fali dźwiękowej uznawane są za dominujące. Artykuł podejmuje niedoceniany problem wpływu liczby i rozmieszczenia głośników w sali na jakość przekazu. Superpozycji sygnałów dochodzących do słuchacza z wielu źródeł towarzyszy zjawisko interferencji, które prowadzi do istotnej modyfikacji odbieranych sygnałów. Zniekształcenia wprowadzane przez system nagłaśniający zbadano przyjmując model systemowo-liniowy, w którym właściwości transmisyjne systemów komunikacji są określane funkcjami odpowiedzi impulsowych i funkcjami przenoszenia. Zaprezentowano wyniki symulacji i pomiarów, zwracając uwagę na wpływ, jaki zwielokrotnianie źródeł dźwięku ma na formanty - parametry fonemów istotne dla zrozumiałości mowy.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Measurement Automation Monitoring no. 54, pages 148 - 152,
ISSN: 2450-2855
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Lasota H., Mazurek R.: Modelowanie i pomiary nagłośnienia audytorium// Pomiary Automatyka Kontrola. -Vol. 54., nr. nr 3 (2008), s.148-152
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 32 times

Recommended for you

Meta Tags