Modelowanie i symulacja maszyn elektrycznych metodą grafów wiązań. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Modelowanie i symulacja maszyn elektrycznych metodą grafów wiązań.

Abstract

W artykule przedstawiono modelowanie maszyn elektrycznych metodą grafów wiązań dla potrzeb symulacji szeroko pojętych systemów energetycznych, w szczególności systemów o naturze hybrydowej. Opisano zarys podstaw modelowania metodą grafów wiązań. Omówiono ogólne założenia modelowania maszyn elektrycznych w ujęciu grafów wiązań, bazującego na modelach obwodowych wzorcowego sprzężenia transformatorowego i elektromechanicznego. Wykorzystując modele tych sprzężeń przedstawiono w ujęciu grafów wiązań model silnika prądu stałego i trójosiowy model maszyny indukcyjnej. Modele opracowano w edytorze graficznym symulatora 20-sim.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Ronkowski M.: Modelowanie i symulacja maszyn elektrycznych metodą grafów wiązań.// . -., (2004), s.0-0
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 140 times

Recommended for you

Meta Tags