Modelowanie informacją i pozyskiwanie wiedzy. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Modelowanie informacją i pozyskiwanie wiedzy.

Abstract

W rozdziale zaproponowano metody miękkiego modelowania dla wspomagania procesu pozyskania wiedzy. Skoncentrowano się na metodach opartych na teorii grafów skierowanych, drzew decyzyjnych i sieci neuronowych. Omówiono zastosowania metod na przykładach związanych z przepływem informacji w systemach autonomicznych. Wykazano przydatność modelowania miękkiego w procesach pozyskania wiedzy.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Zarządzanie wiedzą.Wybrane problemy. strony 57 - 64
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Szczerbicki E.: Modelowanie informacją i pozyskiwanie wiedzy.// Zarządzanie wiedzą.Wybrane problemy. / ed. K.Leja Gdańsk: P. Gdań. Wydz. Zarz. i Ekon., 2003, s.57-64
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 17 times

Recommended for you

Meta Tags