Modelowanie przeplywu pary przez okołodźwiękowe wieńce turbinowe przy użyciu sztucznych sieci neuronowych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Modelowanie przeplywu pary przez okołodźwiękowe wieńce turbinowe przy użyciu sztucznych sieci neuronowych

Abstract

Niniejszy artykul stanowi opis modelu przepływu pary przez okołodźwiękowe stopnie turbinowe, stworzonego w oparciu o sztuczne sieci neuronowe (SSN). Przedstawiony model neuronowy pozwala na wyznaczenie rozkladu wybranych parametrów w analizowanym przekroju kanalu przeplywowego turbiny, dla rozpatrywanego zakresu wartości ciśnienia wlotowego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
XX Międzynarodowa Szkola komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji strony 193 - 198
Language:
Polish
Publication year:
2016
Bibliographic description:
Grzymkowska A., Szewczuk-Krypa N.: Modelowanie przeplywu pary przez okołodźwiękowe wieńce turbinowe przy użyciu sztucznych sieci neuronowych// XX Międzynarodowa Szkola komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji/ Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2016, s.193-198
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 101 times

Recommended for you

Meta Tags