Modelowanie przestrzennego rozkładu magnetycznego pola rozproszonego dla złączy doczołowych. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Modelowanie przestrzennego rozkładu magnetycznego pola rozproszonego dla złączy doczołowych.

Abstract

Opisano wyniki analizy numerycznej (metoda elementów skończonych) rozkładu indukcji magnetycznej wewnątrz i przy powierzchni złącz spawanych. Badano wpływ materiału, geometrii spoiny oraz geometrii wady na te rozkłady.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Seniuk A., Augustyniak B., Chmielewski M.: Modelowanie przestrzennego rozkładu magnetycznego pola rozproszonego dla złączy doczołowych.// . -., (2004),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 51 times

Recommended for you

Meta Tags