Modernizacja łuków koszowych z wykorzystaniem programu MUGO - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Modernizacja łuków koszowych z wykorzystaniem programu MUGO

Abstract

W artykule przedstawiono opracowywane obecnie algorytmy obliczeń, które będą wykonywane w programie komputerowym MUGO służącym do wyznaczania przesunięć toru i robót ziemnych. Program jest związany z modernizacją układów geometrycznych toru kolejowego. W pracy scharakteryzowano aktualny stan zaawansowania programu.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 29 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY-SA open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Przegląd Komunikacyjny pages 18 - 20,
ISSN: 0033-2232
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Bałuch M., Szwaczkiewicz K.: Modernizacja łuków koszowych z wykorzystaniem programu MUGO// Przegląd Komunikacyjny. -., nr. nr 9-10 (2011), s.18-20
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 76 times

Recommended for you

Meta Tags