Monte Carlo simulation of energy migration in uniaxially oriented polymerfilms. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Monte Carlo simulation of energy migration in uniaxially oriented polymerfilms.

Abstract

Opisano zastosowanie metody Monte Carlo do symulowania (komputerowego) procesów fotofizycznych zachodzących w rozciąganych osiowo foliach polimerowych zawierających molekuły barwnika. Przedstawiono zaniki czasowe anizotropii emisji oraz jej zależność od koncentracji barwnika. Zbadano wpływ migracji energii na przebiegi anizotropii emisji badanego układu.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
JOURNAL OF FLUORESCENCE no. 13, pages 525 - 531,
ISSN: 1053-0509
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Kułak L., Sas-Bojarski P., Synak J., Sadownik M.: Monte Carlo simulation of energy migration in uniaxially oriented polymerfilms. // JOURNAL OF FLUORESCENCE. -Vol. 13., nr. 6 (2003), s.525-531
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 6 times

Recommended for you

Meta Tags