MOŻLIWOŚCI IDENTYFIKACJI STANU TECHNICZNEGO WARSTW ŚLIZGOWYCH ŁOżYSK SILNIKÓW SPALINOWYCH O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA EMISji AKUSTYCZNEJ JAKO SYGNAŁU DIAGNOSTYCZNEGO - Publication - Bridge of Knowledge

Search

MOŻLIWOŚCI IDENTYFIKACJI STANU TECHNICZNEGO WARSTW ŚLIZGOWYCH ŁOżYSK SILNIKÓW SPALINOWYCH O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA EMISji AKUSTYCZNEJ JAKO SYGNAŁU DIAGNOSTYCZNEGO

Abstract

W artykule zaprezentowano wyniki badań wielowarstwowych panwi łożysk ślizgowych silników tłokowych. Scharakteryzowano własności obciążeń tego rodzaju panwi oraz ich zużycia szczególnie zmęczeniowego i ściernego. Wykazano przydatność emisji akustycznej jako sygnału diagnostycznego do ujawniania zużycia powłok ślizgowych i zaporowych. Przedstawiono wyniki pomiarów parametrów emisji akustycznej, wykonanych za pomocą 12- kanałowej aparatury AMSY-5 Firmy Vallen GmbH. Zasygnalizowano także ujemny wpływ zużycia powłok ślizgowych panwi na działanie łożysk i tym samym silnika o zapłonie samoczynnym, przy czyn działanie łożyska rozumiane jest tu jako przetwarzanie energii w formie (na sposób) pracy L w określonym (wymaganym) czasie t.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Utrzymanie w ruchu silników tłokowych i turbinowych z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego strony 1 - 21
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Girtler J., Darski W.: MOŻLIWOŚCI IDENTYFIKACJI STANU TECHNICZNEGO WARSTW ŚLIZGOWYCH ŁOżYSK SILNIKÓW SPALINOWYCH O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA EMISji AKUSTYCZNEJ JAKO SYGNAŁU DIAGNOSTYCZNEGO// Utrzymanie w ruchu silników tłokowych i turbinowych z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego/ ed. Jerzy Girtler Gdańsk: Katedra Siłowni Morskich i Lądowych Wydzialu Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, 2014, s.1-21
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 75 times

Recommended for you

Meta Tags