Możliwości wykorzystania Dolnej Wisły do celów transportowych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Możliwości wykorzystania Dolnej Wisły do celów transportowych

Abstract

W artykule zawarto charakterystykę Dolnej Wisły, koncepcję rozwoju drogi wodnej na odcinku Bydgoszcz - Gdańsk. Przedstawione są bariery utrudniające rozwój transportu wodnego i argumentacja przemawiająca za aktywizacją dróg wodnych w Polsce. Przedstawiono alternatywny transport do przewozów ładunków drogą lądową. Dolna Wisła stanowi bardzo ważny odcinek dla żeglugi śródlądowej. Stanowi on część międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70 oraz może spełniać ważną funkcję transportową dla towarów masowych lub w kontenerach na odcinku od centrum Polski do portów Gdańsk i Gdynia. Zaprezentowano drogę wodną Wisły jako łańcuchw ogólnopolskiej sieci transportowej z wykorzystaniem terminali kontenerowych na istniejących nabrzeżach w Porcie Gdańsk i nowym terminalem w Bydgoszczy.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Górnictwo i Geoinżynieria no. R. 35, pages 85 - 92,
ISSN: 1732-6702
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Bolt A., Jerzyło P.: Możliwości wykorzystania Dolnej Wisły do celów transportowych// Górnictwo i Geoinżynieria. -Vol. R. 35., nr. z. 4/1 (2011), s.85-92
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 70 times

Recommended for you

Meta Tags