Multiple solutions of boundary-value problems for fourth-order differential equations with deviating arguments - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Multiple solutions of boundary-value problems for fourth-order differential equations with deviating arguments

Abstract

Praca dotyczy równań różniczkowych rzędu czwartego z warunkami brzegowymi i odchylonymi argumentami. Podano wystarczające warunki, dla których problemy dotyczące takich równań mają dodatnie rozwiązania. W pracy rozważa się przypadki kiedy argumenty odchylone są typu opóźnionego lub wyprzedzonego. W celu zapewnienia istnienia przynajmniej trzech dodatnich rozwiązań wykorzystano twierdzenie Avery-Petersona.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Published in:
JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS no. 146, pages 105 - 115,
ISSN: 0022-3239
Language:
English
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Jankowski T., Jankowski R.: Multiple solutions of boundary-value problems for fourth-order differential equations with deviating arguments// JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS. -Vol. 146, nr. iss. 1 (2010), s.105-115
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 45 times

Recommended for you

Meta Tags