Multistep energy migration between 3,3'-diethyl-9-methylthiacarbocyanine iodide monomers in uniaxially oriented polymer films - Publication - MOST Wiedzy

Search

Multistep energy migration between 3,3'-diethyl-9-methylthiacarbocyanine iodide monomers in uniaxially oriented polymer films

Abstract

Wykonano pomiary obserwabli fluorescencyjnych dla wieloetapowego transferu energii w układzie zawierającym MDTCI (3,3'-diethyl-9-methylthiacarbocyanine iodide) w rozciąganych osiowo foliach polimerowych (PVA). Wyniki doświadczalne porównano z rezultatami symulacji Monte Carlo, stwierdzając ich bardzo dobrą zgodność. Ponadto z symulacji Monte Carlo otrzymano szereg informacji nie dających się zmierzyć doświadczalnie jak np. czas lokalizacji wzbudzenia donora i średnią ilość przeskoków energii pomiędzy molekułami.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
CHEMICAL PHYSICS LETTERS no. 439, pages 332 - 336,
ISSN: 0009-2614
Language:
English
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Sas-Bojarski P., Gryczyński I., Kułak L., Synak J., Bharill S., Rangełowa S., Szabelski M.: Multistep energy migration between 3,3'-diethyl-9-methylthiacarbocyanine iodide monomers in uniaxially oriented polymer films// CHEMICAL PHYSICS LETTERS. -Vol. 439., (2007), s.332-336
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 16 times

Recommended for you

Meta Tags