Musical instrument sound separation methods supported by artificial nueural network decision system - Publication - MOST Wiedzy

Search

Musical instrument sound separation methods supported by artificial nueural network decision system

Abstract

Rozprawa doktorska (27 czerwica 2006).Celem prowadzonych prac badawczych było opracowanie algorytmów separacji dźwięków instrumentów muzycznych. Dodatkowo dobrano zestaw parametrów tak aby możliwe było wytrenowanie sztucznej sieci neuronowej w celu automatycznego rozpoznawania odseparowanych sygnałów. Zaproponowano również aby algorytm decyzyjny odpowiedzialny za klasyfikacje dźwięków pełnił funkcję automatycznej metody oceny algorytmów separacji, na podstawie wyników rozpoznawania. Podejście to pozwala zbadać skuteczność rozdzielania dźwięków bez potrzeby odnoszenia się do sygnałów źródłowych. W ramach pracy opracowano również nowatorskie metody detekcji częstotliwości podstawowej syganłów.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Thesis, nostrification
Type:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Language:
English
Publication year:
2006
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 14 times

Recommended for you

Meta Tags