Napędy z maszynami indukcyjnymi zasilanymi z przekształtnika prądu - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Napędy z maszynami indukcyjnymi zasilanymi z przekształtnika prądu

Abstract

Monografia dotyczy bezczujnikowego sterowania maszyną indukcyjną zasilaną z przekształtnika prądu. W kolejnych rozdziałach przedstawiono modele matematyczne układu napędowego zasilanego z przekształtnika prądu. W monografii przedstawiono szczegółowe wyprowadzenia modeli multiskalarnych wraz z zamieszczeniem struktur układów regulacji. W bezczujnikowym układzie regulacji wykorzystano Obserwator Prędkości Kątowej Krzemińskiego. Przedstawiono budowę oraz dobór parametrów układu napędowego z przekształtnikiem prądu. Dokonano analizy stabilności układu napędowego w zależności od zmiany parametrów (indukcyjności dławika i pojemności kondensatorów wyjściowych). Wskazano miejsca pomiarów napięć i prądu w układzie napędowym oraz zaprezentowano metodę eliminacji przepięć na tranzystorach. W celu weryfikacji zaproponowanych rozwiązań przeprowadzono badania symulacyjne i eksperymentalne.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Morawiec M.: Napędy z maszynami indukcyjnymi zasilanymi z przekształtnika prądu. Gdańsk: Wydaw. PG, 2010.124 s. ISBN 978-83-7348-332-3
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 68 times

Recommended for you

Meta Tags