Nawierzchnie podatne i półsztywne. porównanie katalogów typowych konstrukcji - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Nawierzchnie podatne i półsztywne. porównanie katalogów typowych konstrukcji

Abstract

Niniejszy artykuł przedstawia porównanie typowych nawierzchni z Austrii, Niemiec i Francji z katalogiem polskim. Omówiono i porównano wyznaczanie ruchu projektowego, standardowe osie porównawcze, długości okresów projektowych, sposoby ulepszania podłoża, podbudowy i warstwy asfaltowe. Przedstawiono porównanie grubości nawierzchni katalogowych na podbudowach z kruszyw łamanych niezwiązanych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Magazyn Autostrady pages 112 - 120,
ISSN: 1730-0703
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Judycki J.: Nawierzchnie podatne i półsztywne. porównanie katalogów typowych konstrukcji// Magazyn Autostrady. -., nr. nr 5 (2012), s.112-120
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 342 times

Recommended for you

Meta Tags