Nawierzchnie w portach morskich i terminalach kontenerowych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Nawierzchnie w portach morskich i terminalach kontenerowych

Abstract

Nawierzchnie w portach i terminalach kontenerowych poddawane są znacznie większym obciążeniom jednostkowym niż na drogach, ale sumaryczna liczba obciążeń jest dużo mniejsza. Obecnie stosuje się nawierzchnie asfaltowe, z kostki betonowej, z płyt betonowych monolitycznych i z prefabrykatów betonowych, na podbudowach zasadniczych z betonu, chudego betonu i kruszywa związanego lub niezwiązanego cementem oraz na podbudowach pomocniczych z kruszywa naturalnego lub stabilizowanego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Drogownictwo no. R. 61, pages 92 - 97,
ISSN: 0012-6357
Language:
Polish
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Judycki J.: Nawierzchnie w portach morskich i terminalach kontenerowych// Drogownictwo. -Vol. R. 61., nr. nr 3 (2006), s.92-97
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 179 times

Recommended for you

Meta Tags