New approach based on solid-phase extraction for the assessment of organic compound pollutions in so-called pharmaceutically pure water - Publication - MOST Wiedzy

Search

New approach based on solid-phase extraction for the assessment of organic compound pollutions in so-called pharmaceutically pure water

Abstract

Opisano mozliwość zastosowania nowej procedury analitycznej opartej na wykorzystaniu techniki ekstrakcji do fazy stałej (na etapie izolacji i wzbogacania analitów) do oznaczania śladowych ilości zanieczyszczeń organicznych w wodzie specjalnej czystości używanej do celów farmaceutycznych.Próbka badanej wody jest przepuszczana przez złoże sorbenta, które jest osuszane za pomocą strumienia oczyszczonego powietrza, przed etapem termicznej desorpcji związkow organicznych zatrzymanych na złożu sorbenta i ich skierowniu (w strumieniu gazu nośnego) do kolumny chromatografu gazowego. Rozdzielone związki są oznaczane z wykorzystaniem spektrometrii mas (SPE-TD-GC-MS). W wodzie wykorzystywanej do celów farmaceutycznych stwierdzono obecność związkow organicznych z grupy aldehydow, kationów, alkoholi, estrów oraz węglowodorów.

Citations

  • 2

    CrossRef

  • 1

    Web of Science

  • 1

    Scopus

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY no. 391, pages 1941 - 1949,
ISSN: 1618-2642
Language:
English
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Staniszewska M., Wolska L., Namieśnik J.: New approach based on solid-phase extraction for the assessment of organic compound pollutions in so-called pharmaceutically pure water// ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY. -Vol. 391., nr. nr 5 (2008), s.1941-1949
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.1007/s00216-008-2072-2
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 27 times

Recommended for you

Meta Tags