New aspects in assessment of changes in width of subarachnoid space with near-infrared transillumination/backscattering sounding, part 1: Monte Carlo numerical modeling - Publication - Bridge of Knowledge

Search

New aspects in assessment of changes in width of subarachnoid space with near-infrared transillumination/backscattering sounding, part 1: Monte Carlo numerical modeling

Abstract

W pracy wykorzystano zmodyfikowaną metodę Monte Carlo do numerycznego modelowania propagacji promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni w warstwach anatomicznych głowy. Badano efekt zmian szerokości warstwy podpajęczynówkowej pod wpływem tętna na natężenie promieniowania wstecznie rozpraszanego. Przeprowadzone obliczenia pokazały, że możliwe jest monitorowanie zmian tej szerokości na podstawie pomiarów transmisji promieniowania między nadajnikiem a odbiornikiem umieszczonych w pewnej odległości na powierzchni głowy. W badaniach wykorzystano dane dotyczące właściwości optycznych poszczególnych tkanek pochodzące z pomiarów od pacjentki, której musiano usunąć fragmenty niektórych tkanek (kość, skóra).

Citations

  • 1 4

    CrossRef

  • 1 8

    Web of Science

  • 1 8

    Scopus

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
JOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS no. 12,
ISSN: 1083-3668
Language:
English
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Pluciński J., Frydrychowski A.: New aspects in assessment of changes in width of subarachnoid space with near-infrared transillumination/backscattering sounding, part 1: Monte Carlo numerical modeling// JOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS. -Vol. 12., nr. nr 4 (2007),
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.1117/1.2757603
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 56 times

Recommended for you

Meta Tags