New chromogenic azothiacrown ethers - synthesis and properties - Publication - Bridge of Knowledge

Search

New chromogenic azothiacrown ethers - synthesis and properties

Abstract

Otrzymano nowe chromogeniczne chromojonofory z atomami siarki i dwiema grupami azowymi w makrocyklu. Związki te zastosowano w membranowych elektrodach jonoselektywnych i badano właściwości elektrod w stosunku do jonów metali alkalicznych i przejściowych. Kompleksowanie azotiakoron z jonami metali badano też w układzie dioksan-woda (1:1) metodami spektroskopowymi. Oznaczono stałe trwałości kompleksów miedzi i srebra. W przeciwieństwie analogów tlenowych związki te nie tworzą kompleksów z jonami metali I i II grupy.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY no. 76, pages 931 - 936,
ISSN: 0137-5083
Language:
English
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Szczygelska-Tao J., Biernat J.: New chromogenic azothiacrown ethers - synthesis and properties// POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY. -Vol. 76., (2002), s.931-936
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 19 times

Recommended for you

Meta Tags