Nieliniowa spektroskopia ultradźwiękowa jako narzędzie informacyjno-diagnostyczne - Publication - MOST Wiedzy

Search

Nieliniowa spektroskopia ultradźwiękowa jako narzędzie informacyjno-diagnostyczne

Abstract

Przedstawiono nowa metodę badań nieniszczących elementów przewodzących do wykrywania defektów. W metodzie wykorzystano efekty nieliniowe powstające wskutek nieharmonicznego ruchu atomów podlegających wibracjom ultradźwiękowym (wzajemnego oddziaływania fononów ultradźwiękowych i elektronów wskutek istnienia defektu powodującego nieliniowości). Testowana próbka jest pobudzana przez sygnały harmoniczne: elektryczny i ultradźwiękowy o różnych częstotliwościach. Wskutek nieliniowości powodowanej przez defekt struktury próbki powstaje nowy sygnał harmoniczny o częstotliwości różnicowej sygnałów stymulujących. Opisano system do pomiaru spektroskopii elektro-ultradźwiękowej. Zaproponowana metoda została zweryfikowana przy pomiarach warystorów wysokonapięciowych. Stwierdzono, że amplituda sygnału intermodulacyjnego jest liniową funkcją pobudzającego sygnału ultradźwiękowego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne no. T. 14, pages 683 - 688,
ISSN: 1732-1166
Language:
Polish
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Hasse L., Sikula J., Spiralski L.: Nieliniowa spektroskopia ultradźwiękowa jako narzędzie informacyjno-diagnostyczne // Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 14., (2007), s.683-688
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 14 times

Recommended for you

Meta Tags