Nierówności płacowe w Unii Europejskiej w świetle nowych danych panelowych WIOD (World Input Output Database) - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Nierówności płacowe w Unii Europejskiej w świetle nowych danych panelowych WIOD (World Input Output Database)

Abstract

W niniejszym artykule przedstawiłyśmy analizę dotyczącą ewolucji nierówności płacowych występujących pomiędzy krajami UE27 w obrębie 13 działów przetwórstwa przemysłowego w latach 1995-2009. Pokazane zostały możliwości rozszerzenia istniejących analiz procesu zbieżności płac (konwergencji płac) o aspekty związane ze zmianami w strukturze handlu, w szczególności dotyczące wzrostu znaczenia handlu dobrami pośrednimi oraz międzynarodowej fragmentacji procesu produkcyjnego. Na podstawie rezultatów analizy panelowej, bazującej o nowo dostępne dane ze Światowej Tabeli Przepływów Międzygałęziowych (WIOD) możemy potwierdzić powolne wyrównywania się płac w badanej próbie. Proces ten ma charakter warunkowy tzn. uzależniony jest od czynników charakterystycznych dla poszczególnych sektorów i państw (np. od produktywności pracowników). W świetle oszacowanych parametrów modelu ekonometrycznego, nie możemy potwierdzić prostego powiazania pomiędzy stopniem otwartości handlowej danego działu a tempem wzrostu płac. Stwierdzamy natomiast, że pracownicy nisko- i średnio-wykwalifikowani są bardziej narażeni na ewentualne negatywne konsekwencje (dot. ich wynagrodzeń) intensyfikacji procesów outsourcing-u międzynarodowego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych pages 59 - 74,
ISSN: 1232-4671
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Parteka A., Wolszczak-Derlacz J.: Nierówności płacowe w Unii Europejskiej w świetle nowych danych panelowych WIOD (World Input Output Database)// Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. -., nr. 34 (2014), s.59-74
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 104 times

Recommended for you

Meta Tags