Niezawodność scentralizowanych sieci komputerowych o wielostopniowych strukturach gwiaździstych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Niezawodność scentralizowanych sieci komputerowych o wielostopniowych strukturach gwiaździstych

Abstract

Rozważono sieci o wielostopniowych strukturach gwiaździstych. Jako ocenę niezawodności tych sieci przyjęto następującą miarę niezawodności: prawdopodobieństwo zdarzenia, że sprawne węzły mogą komunikować się przez węzeł centralny. Przyjęto następujący model uszkodzeń. Węzły oraz kanały sieci ulegają uszkodzeniom z określonym prawdopodobieństwem, uszkodzenia elementów sieci są od siebie niezależne. Porównano różne gwiaździste struktury sieci pod względem niezawodności. Otrzymane wartości przyjętej miary niezawodności zostały przedstawione w funkcji prawdopodobieństwa sprawności węzłów oraz kanałów. Otrzymane rezultaty numeryczne ilustrują spadek niezawodności przy zwiększaniu stopnia sieci.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne no. T. 19, pages 373 - 378,
ISSN: 1732-1166
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Kozłowska J.: Niezawodność scentralizowanych sieci komputerowych o wielostopniowych strukturach gwiaździstych// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 19., (2010), s.373-378
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 14 times

Recommended for you

Meta Tags