Niezawodność sieci komputerowych o wielostopniowych strukturach gwiaździstych przy założeniu zawodności węzłów oraz kanałów - Publication - MOST Wiedzy

Search

Niezawodność sieci komputerowych o wielostopniowych strukturach gwiaździstych przy założeniu zawodności węzłów oraz kanałów

Abstract

Rozważono sieci o wielostopniowych strukturach gwiaździstych. Jako ocenę niezawodności tych sieci przyjęto prawdopodobieństwo zdarzenia, że sprawne węzły mogą komunikować się wzajemnie. Przyjęto następujący model uszkodzeń. Węzły i kanały sieci ulegają uszkodzeniom z określonym prawdopodobieństwem, uszkodzenia elementów sieci są od siebie niezależne. Wyznaczono niezawodność sieci jako funkcję prawdopodobieństwa sprawności węzłów oraz kanałów. Porównano niezawodność jedno, dwu, trzy, cztero oraz stu-stopniowej sieci. Założono, że sieć składa się ze sto jeden węzłów

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Współczesna problematyka sieci komputerowych. - praca zbiorowa strony 41 - 47
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Kozłowska J.: Niezawodność sieci komputerowych o wielostopniowych strukturach gwiaździstych przy założeniu zawodności węzłów oraz kanałów// Współczesna problematyka sieci komputerowych. - praca zbiorowa/ ed. eds. Andrzej Kwiecień, Piotr Gaja, Arkadiusz Jestratjew; Instytut Informatyki Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010, s.41-47
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 15 times

Recommended for you

Meta Tags