Nowa metoda projektowania układów geometrycznych toru kolejowego - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Nowa metoda projektowania układów geometrycznych toru kolejowego

Abstract

W pracy przedstawiono metodę ewolucyjną modelowania krzywizny w układach geometrycznych toru kolejowego. Kształtowanie krzywizny układu torowego traktowane jest jako zadanie optymalizacyjne mające na celu znalezienie rozwiązania spełniającego warunki konieczne nakładane na każdy układ geometryczny oraz specyficzne wymagania projektanta. Jako jedno z podstawowych kryteriów optymalizacyjnych przyjęto minimalizację oddziaływań dynamicznych występujących w układzie tor i pojazd szynowy. Przedstawiono opis metody ewolucyjnej wraz ze strukturą algorytmu genetycznego i przykładami zastosowań.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Problemy Kolejnictwa pages 100 - 112,
ISSN: 0552-2145
Language:
Polish
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Koc W., Palikowska K.: Nowa metoda projektowania układów geometrycznych toru kolejowego// Problemy Kolejnictwa. -., nr. 135 (2002), s.100-112
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 102 times

Recommended for you

Meta Tags