Nowe metody pomiaru impedancji pętli zwarciowej dużym pełnofalowym prądem pomiarowym bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Nowe metody pomiaru impedancji pętli zwarciowej dużym pełnofalowym prądem pomiarowym bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych

Abstract

Wartość impedancji pętli zwarciowej charakteryzuje warunki zwarciowe i napięciowe w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych. W artykule przedstawiono problematykę pomiaru impedancji pętli zwarciowej w instalacjach niskiego napięcia z wyłącznikami różnicowoprądowymi (RCD). Zaproponowano nową metodę pomiaru impedancji pętli bez wyzwalania RCD i wykonano dwie odmiany mierników, które ją wykorzystują. Pomiar nową metodą przeprowadza się przy użyciu stosunkowo dużej wartości pełnofalowego prądu pomiarowego, co wpływa korzystnie na dokładność pomiaru.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
INPE: Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych pages 38 - 50,
ISSN: 1234-0081
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Roskosz R.: Nowe metody pomiaru impedancji pętli zwarciowej dużym pełnofalowym prądem pomiarowym bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych// INPE: Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych. -., nr. 172-173 (2014), s.38-50
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 224 times

Recommended for you

Meta Tags