Nowe Technologie informacyjne i komunikacyjne w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Nowe Technologie informacyjne i komunikacyjne w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych

Abstract

Artykuł stanowi ocenę roli jaką nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne mogą pełnić w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Analize statystycznej poddano wszystkie kraje świata.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Rozwój społeczny i gospodarczy : wybrane zagadnienia. - [praca zbiorowa] strony 24 - 31
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Lechman E.: Nowe Technologie informacyjne i komunikacyjne w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych// Rozwój społeczny i gospodarczy : wybrane zagadnienia. - [praca zbiorowa]/ ed. ed. Ewa Lechman, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009, s.24-31
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 20 times

Recommended for you

Meta Tags