Nowe tendencje w nawierzchniach asfaltowych. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Nowe tendencje w nawierzchniach asfaltowych.

Abstract

Bardzo efektywna jest metoda mechanistyczna projektowania nawierzchni asfaltowych, uwzględniająca teoretyczne elemty mechaniki i wyniki badań eksperymentalnych. Metoda pozwala na projketowanie nowych nawierzchni i wzmocnień także w sytuacji nietypowych materiałów i obciążeń. Do ciekawszych nawierzchni można zaliczyć: nawierzchnie długotrwałe (projektowane na 50 lat), nawierzchnie drenażowe (odprowadzające wodę z powierzchni) i mieszanki z asfaltem spienionym (powstałym przez wprowadzenie wody do gorącego asfaltu).

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Judycki J., Jaskuła P.: Nowe tendencje w nawierzchniach asfaltowych.// . -., (2005),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 14 times

Recommended for you

Meta Tags