Nowe założenia mieszkaniowe w Niemczech po roku 1980. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Nowe założenia mieszkaniowe w Niemczech po roku 1980.

Abstract

Monografia stanowi podsumowanie indywidualnego projektu badawczego MniI nr N N527 3846 33 ( nr umowy 3846/B/TO2/2007/33) nt.:''Urbanistyka struktur mieszkaniowych na wybranych przykładach niemieckich zrealizowanych w latach 1980-2005'' zrealizowanego na WAPG w okresie 2007-2010.Na przełomie dekad, u progu lat 80. dokonała się w Niemczech zmiana paradygmatu urbanistycznego. Analiza powstałych po 1980 w Niemczech nowych osiedli-dzielnic mieszkaniowych pokazuje kluczowe tendencje w tym procesie na tle niemieckiej tradycji urbanistycznej jak i uwarunkowań dynamicznych przemian społecznych dekady lat 90. podsumowanie odnosi syntezę badań nad osiągnięciami niemieckimi do sytuacji polskiej.

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Rembarz G.: Nowe założenia mieszkaniowe w Niemczech po roku 1980.. Gdansk: Wydaw. Urbanista, 2010. ISBN 978-83-928905-5-3
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 23 times

Recommended for you

Meta Tags