O możliwości stosowania magnetycznych nieniszczących metod badań stanu mikrostruktury stali P92. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

O możliwości stosowania magnetycznych nieniszczących metod badań stanu mikrostruktury stali P92.

Abstract

Zbadano właściwości magnetyczne stali P92 (pętle histerezy B(H), natężenie efektu Barkhausena HEB oraz emisji magnetoakustycznej EMA) po obróbce termicznej, mającej wytworzyć 4 typy mikrostruktury (odpuszczony martenzyt, drobne pierwotne ziarno austenitu, małą gęstość dyslokacji, ferryt). Wykazano, iż zmiany mikrostruktury znacząco zmieniają HEB oraz EMA. Stanowi to przesłankę dla opracowania nieniszczącej magnetycznej metody oceny zmian mikrostruktury tej stali.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Piotrowski L., Augustyniak B., Chmielewski M., Głowacka M.: O możliwości stosowania magnetycznych nieniszczących metod badań stanu mikrostruktury stali P92.// . -., (2004),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 43 times

Recommended for you

Meta Tags