Ocena emisyjności i środowiskowego bezpieczeństwa napędu rozdrabniaczy biomasy - Publication - MOST Wiedzy

Search

Ocena emisyjności i środowiskowego bezpieczeństwa napędu rozdrabniaczy biomasy

Abstract

Opracowano model matematyczny emisyjności napędu rozdrabniania biomasy wykorzystywanej energetycznie. Wykazano, że możliwe jest utworzenie modelu uwzględniającego środowiskowe bezpieczeństwo eksploatacji i zastosowanie go do analizy, oceny i rozwoju napędu rozdrabniaczy biomasy energetycznej. Określono też jak zmienne sterujące maszyny rozdrabniającej wpływają na bilans i ocenę ekologiczną procesu. Opracowano również autorski wskaźnik emisyjności zrównoważonej. Model zweryfikowano, prowadząc ocenę i poprawiając nieszkodliwość procesu rozdrabniania ryżu i kukurydzy na obiekcie rzeczywistym, jakim był napęd młyna pięciotarczowego, dla różnych konfiguracji prędkości kątowych tarcz rozdrabniających. Stwierdzono także, że wartości wskaźnika emisji zależą od parametrów sterujących napędem młyna. Wykazano, że emisyjność zrównoważona wzrastała wraz ze wzrostem gradientu prędkości kątowych tarcz rozdrabniacza.

Citations

 • 2

  CrossRef

 • 8

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Authors (6)

Full text

download paper
downloaded 4 times

License

Copyright (2019 SIGMA-NOT)

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach
Published in:
Przemysł Chemiczny no. 1, pages 1494 - 1498,
ISSN: 0033-2496
Language:
Polish
Publication year:
2019
Bibliographic description:
Kruszelnicka W., Bałdowska-Witos P., Kasner R., Flizikowski J., Tomporowski A., Rudnicki J.: Ocena emisyjności i środowiskowego bezpieczeństwa napędu rozdrabniaczy biomasy// PRZEMYSL CHEMICZNY -Vol. 1,nr. 9 (2019), s.1494-1498
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.15199/62.2019.9.34
Bibliography: test
 1. Z.H. Loh, A.K. Samanta, P.W. Sia Heng, Asian J. Pharm. Sci. 2015, 10, 255. open in new tab
 2. Z. Miao, T.E. Grift, A.C. Hansen, K.C. Ting, Ind. Crops Products 2011, 33, 504. open in new tab
 3. A. Tomporowski, J. Flizikowski, W. Kruszelnicka, Przem. Chem. 2017, 96, nr 8, 1750.
 4. M. Chițoiu, G. Voicu, G. Moiceanu, G. Paraschiv, M. Dincă, V. Vladuț, P. Tudor, UPB Sci. Bull., Series D: Mech. Eng. 2018, 80, 117
 5. X. Liu, M. Zhang, N. Hu, H. Yang, J. Lu, Minerals Eng. 2016, 92, 21. open in new tab
 6. X. Liu, S. Liu, P. Tang, Powder Technol. 2015, 272, 282. open in new tab
 7. M.V. Gil, R. García, C. Pevida, F. Rubiera, Bioresour. Technol. 2015, 191, 205. open in new tab
 8. J.B. Flizikowski, W. Kruszelnicka, A. Tomporowski, A. Mrozinski, AIP Conf. Proc. 2019, 2077, 020018. open in new tab
 9. M. Tamura, S. Watanabe, N. Kotake, M. Hasegawa, Fuel 2014, 134, 544. open in new tab
 10. A. Tomporowski, J. Flizikowski, J. Wełnowski, Z. Najzarek, T. Topoliński, W. Kruszelnicka, I. Piasecka, S. Śmigiel, Przem. Chem. 2018, 97, nr 10, 1659.
 11. Z. Al-Hamamre, M. Saidan, M. Hararah, K. Rawajfeh, H.E. Alkhasawneh, M. Al-Shannag, Renew. Sustainable Energy Rev. 2017, 67, 295. open in new tab
 12. V. Buytaert, B. Muys, N. Devriendt, L. Pelkmans, J.G. Kretzschmar, R. Samson, Renew. Sustainable Energy Rev. 2011, 15, 3918. open in new tab
 13. J. Rudnicki, R. Zadrag, Pol. Marit. Res. 2017, 24, 203. open in new tab
 14. J.Y. Zhu, X. Pan, R.S. Zalesny, Appl. Microbiol. Biotechnol. 2010, 87, 847. open in new tab
 15. P. Adapa, L. Tabil, G. Schoenau, Biosystems Eng. 2009, 104, 335. open in new tab
 16. J. Sadkiewicz, A. Tomporowski, J. Flizikowski, W. Kruszelnicka, Przem. Chem. 2019, 98, nr 4, 594.
 17. K. Jozwiakowski, M. Marzec, J. Fiedurek, A. Kaminska, M. Gajewska, E. Wojciechowska, S. Wu, J. Dach, A. Marczuk, A. Kowlaczyk-Jusko, Sep. Purif. Technol. 2017, 173, 357. open in new tab
 18. W. Kruszelnicka, A. Tomporowski, J. Flizikowski, R. Kasner, J. Cyganiuk, System Safety: Human -Tech. Facility -Environ. 2019, 1, 542. open in new tab
 19. J. Flizikowski, A. Tomporowski, R. Kasner, A. Mroziński, W. Kruszelnicka, System Safety: Human -Tech. Facility -Environ. 2019, 1, 363. open in new tab
 20. M. Wołosiewicz-Głąb, D. Foszcz, D. Saramak, T. Gawenda, D. Kraw- czykowski, E3S Web Conf. (EDP Sciences, 2017), p. 01012. open in new tab
 21. M. Eisenlauer, U. Teipel, Can. J. Chem. Eng. 2017, 95, 1236. open in new tab
 22. W. Kruszelnicka, J. Flizikowski, A. Tomporowski, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2018, 393, 012076. open in new tab
 23. S.K. Kawatra, Advances in comminution, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Littleton, Colorado 2006.
 24. D.W. Fuerstenau, A.-Z.M. Abouzeid, Int. J. Mineral Process. 2002, 67, 161. open in new tab
 25. E. Szymańska, Roczn. Nauk Rolniczych 2010, 97, 152. open in new tab
 26. Z. Kłos, K. Koper, Izv. J. Varna Univ. Economics 2017, 61, 36.
 27. Z. Korczewski, J. Rudnicki, Mat. VI Intern. Conf. Computational Methods in Marine Engineering, (red. F. Salvatore, R. Broglia i R. Muscari), Int. Center Numerical Methods Engineering, 08034 Barcelona, 2015, 490. open in new tab
 28. A. Tomporowski, J. Flizikowski, R. Kasner, W. Kruszelnicka, Roczn. Ochr. Środ. 2017, 19, 694.
 29. I. Piasecka, A. Tomporowski, J. Flizikowski, W. Kruszelnicka, R. Kasner, A. Mroziński, Appl. Sci. 2019, 9, 231. open in new tab
 30. V. Mannheim, Annals Faculty Eng. Hunedoara, Intern. J. Eng. 2014, 12, 225.
 31. A. Tomporowski, J. Flizikowski, W. Kruszelnicka, I. Piasecka, R. Kasner, A. Mroziński, S. Kovalyshyn, Pol. Marit. Res. 2018, 25, 132. open in new tab
 32. D. Burchart-Korol, M. Kruczek, K. Czaplicka-Kolarz, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013.
 33. J. Szyszlak-Bargłowicz, G. Zając, T. Słowik, Polish J. Environ. Studies 2015, 24, 1349. open in new tab
 34. R. Jachimowski, E. Szczepański, M. Kłodawski, K. Markowska, J. Dąbrow- ski, Roczn. Ochr. Środ. 2018, 20, 965. open in new tab
 35. W. Kruszelnicka, Analiza procesu wielotarczowego rozdrabniania bio- masy w ujęciu energochłonności i emisji CO 2 , rozprawa doktor- ska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2019.
 36. R. Dańko, K. Szymała, M. Holtzer, G. Holtzer, Arch. Foundry Eng. 2012, 12, 6. open in new tab
 37. W. Kruszelnicka, [w:] Renewable energy sources. Engineering, tech- nology, innovation, (red. M. Wróbel, M. Jewiarz i A. Szlęk), Springer International Publishing, 2020, 149. open in new tab
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 16 times

Recommended for you

Meta Tags