Ocena konstrukcji i metod doboru materiałów platform roboczych pod ciężki sprzęt budowlany - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Ocena konstrukcji i metod doboru materiałów platform roboczych pod ciężki sprzęt budowlany

Abstract

Autorka niniejszej pracy podjęła się analizy mechanizmów pracy platformy roboczej na słabonośnym podłożu gruntowym z gruntu spoistego na podstawie badań modelowych w płaskim stanie odkształcenia z wykorzystaniem różnych materiałów zastępczych modelujących podłoże słabonośne oraz zbrojenia geosyntetykami. Pola odkształceń podłoża pod fundamentem określono metodą PIV. Oszacowano nośność graniczną platformy metodą kinematyczną, porównując ją z innymi rozwiązaniami metody analizy granicznej oraz wzorami półempirycznymi. Przeprowadzono analizę parametryczną mechanizmu zniszczenia podłoża dwuwarstwowego obciążonego fundamentem pasmowym. W pracy zaproponowano własną kompleksową metodę wyznaczania parametrów geotechnicznych materiału platformy i słabonośnego podłoża spoistego na podstawie badań dylatometrycznych. Badanie to wykorzystano do kontroli jakości zagęszczenia platformy roboczej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2018
Bibliographic description:
Białek-Platova K.: Ocena konstrukcji i metod doboru materiałów platform roboczych pod ciężki sprzęt budowlany. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2018.319 s. ISBN 978-83-60261-06-4
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 95 times

Recommended for you

Meta Tags