Ocena poziomu wsparcia, teoretycznego i praktycznego, wzorca projektowego MVC w wiodących technologiach internetowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Ocena poziomu wsparcia, teoretycznego i praktycznego, wzorca projektowego MVC w wiodących technologiach internetowych

Abstract

Przedstawiono główne mechanizmy wspierające rozwój aplikacji zgodnej z MVC. Zaprezentowano wzorcowe rozwiązanie z uwzględnieniem wymagań twórców aplikacji. Scharakteryzowano mocne i słabe strony technologii Symfony PHP i ASP.NET oraz zasygnalizowano brak wsparcia dla oczekiwanych metod wytwarzania kodu. Określono przenośność rozwiązań utworzonych w obydwu technologiach. Technologią zalecaną do tworzenia aplikacji zgodnych z MVC jest szkielet Symfony PHP.

Full text

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Sobecki A.: Ocena poziomu wsparcia, teoretycznego i praktycznego, wzorca projektowego MVC w wiodących technologiach internetowych// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.. -., nr. nr 9 (2011), s.293-298
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 26 times

Recommended for you

Meta Tags