Ocena skutków ekonomicznych organizacji EURO 2004 na poziomie makro i mezo - analiza input-output - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Ocena skutków ekonomicznych organizacji EURO 2004 na poziomie makro i mezo - analiza input-output

Abstract

Celem opracowania było oszacowanie ekonomicznego wpływu organizacji EURO 2004 na gospodarkę Portugalii. Aby wyodrebnić efekty bezpośrednie (tj. wzrost produkcji, zatrudnienia, wartości dodanej w sektorach związanych z ogranizacją imprezy) oraz efekty pośrednie (tj. wzrost produkcji, zatrudnienia, wartości dodanej w sektorach powiązanych z tymi działami gospodarki, w których wystąpiły efekty bepzośrednie) wykorzystano model input-output. Wyniki przeprowadzonej analizy pokazują, iż największy wpływ na gospodarkę Portugalii, jak i na wzrost gospodarczy w poszczególnych regionach miała wartości inwestycji infrastrukturalnych. Jednak ich wkład do wzrostu PKB szacowany jest na 0,54% w ciągu 3 lat, dlatego też ekonomicznego ''efektu euro'' nie należy przeceniać.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
EURO 2012 - szanse i zagrożenia dla Pomorza. Analiza przypadku EURO 2004 w Portugalii strony 46 - 64
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Olczyk M.: Ocena skutków ekonomicznych organizacji EURO 2004 na poziomie makro i mezo - analiza input-output// EURO 2012 - szanse i zagrożenia dla Pomorza. Analiza przypadku EURO 2004 w Portugalii/ ed. ed. Krystian Zawadzki Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, 2010, s.46-64
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 78 times

Recommended for you

Meta Tags