Ocena trwałości rur ekranowych z powłokami ochronnymi eksploatowanych w kotłach niskoemisyjnych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Ocena trwałości rur ekranowych z powłokami ochronnymi eksploatowanych w kotłach niskoemisyjnych

Abstract

Badania diagnostyczne powłok ochronnych - natryskiwanej cieplnie Al2O3/Ni-30Cr oraz hybrydowej nanoszonej techniką malarską - pracujących na rurach ekranowych w kotłach pyłowych niskoemisyjnych dowodzą m. in., że powłoki ochronne nie zabezpieczają powierzchni ogrzewanej rur ekranowych przed korozją płomieniową; dodatkową przyczyną niskiej trwałości powłok jest duże stężenie siarki i chloru w węglu oraz współspalanie biomasy.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej pages 660 - 663,
ISSN: 0013-7294
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Ćwiek J., Łabanowski J., Sozańska M.: Ocena trwałości rur ekranowych z powłokami ochronnymi eksploatowanych w kotłach niskoemisyjnych// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. nr 11 (2012), s.660-663
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 72 times

Recommended for you

Meta Tags