Ochrona betonu przed korozją olejową przez impregnację polimerami. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Ochrona betonu przed korozją olejową przez impregnację polimerami.

Abstract

Długoletnie odziaływanie oleju na beton w konstrukcjach budynkow jest zjawiskiem stosunkowo częstym. Badania takiego betonu poprzez wykonanie odwiertów lub metodami nieniszczącymi wykazywały obniżenie wytrzymałości na ściskanie. Przeprowadzono badania betonu zabezpieczonego przed wnikaniem oleju poprzez impregnację kompozytami żywicznymi oraz poprzez uszczelnienie struktury przez zastosowanie mikrokrzemionki.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Kurpińska M., Bialuk P.: Ochrona betonu przed korozją olejową przez impregnację polimerami.// / : , 2004,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 23 times

Recommended for you

Meta Tags