Ochrona pieszych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Ochrona pieszych

Abstract

Na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady BRD przeprowadzono kompleksową analizę stanu zagrożenia pieszych użytkowników dróg, zarówno w skali kraju, jak i poszczególnych województw i powiatów, dokonano przeglądu światowych dobrych praktyk oraz zrealizowano badania skuteczności wybranych urządzeń bezpieczeństwa pieszych. Na bazie m.in. powyższych prac wykonano monografię. W monografii zebrano wiedzę dotyczącą problematyki ruchu pieszych oraz przedstawiono w formie rekomendacji do praktycznych zastosowań: metody diagnozowania zagrożeń bezpieczeństwa pieszych, wdrażanie środków poprawy bezpieczeństwa, monitoring oraz ewaluację środków poprawiających bezpieczeństwo tej grupy użytkowników dróg. Przedstawiono także przykłady dobrej praktyki, ułatwiające systemowe podejście do przedmiotowej problematyki. Podręcznik może służyć jako przewodnik w analizach zagrożeń i planowaniu środków poprawy bezpieczeństwa pieszych organom administracji państwowej, instytucjom i urzędom centralnym, regionalnym i lokalnym odpowiedzialnym za sprawy brd a także studentom kierunków: transport, inżynieria lądowa, bezpieczeństwo oraz pracownikom naukowym wyższych uczelni i instytutów badawczo-rozwojowych.

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - dzieło zbiorowe /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Jamroz K., Gaca S., Michalski L., Kieć M., Budzyński M., Gumińska L., Kustra W., Mackun T., Oskarbska I., Rychlewska J., Ryś A., Wachnicka J., Wierzbicka J.: Ochrona pieszych. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 2014.221 s. ISBN 978-83-7610-527-7
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 51 times

Recommended for you

Meta Tags