Oddziaływanie środowiska naturalnego na zdrowie sportowca - Publication - MOST Wiedzy

Search

Oddziaływanie środowiska naturalnego na zdrowie sportowca

Abstract

Sukcesy sportowców zależą od wielu czynników. Jakość pożywienia i środowisko naturalne, w którym prowadzony jest intensywny trening wyczynowy wpływają na zdrowie organizmu. Przedstawiono wpływ najczęściej występujących zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby na zdrowie człowieka, a w szczególności sportowca. Omówiono wpływ innych czynników jakie mogą występować podczas intensywnych treningów (hałas, drgania, warunki w pomieszczeniu do treningu) na zdrowie sportowca. Bezpieczny dla zdrowia trening wyczynowy powinien odbywać się w nieskażonym środowisku naturalnym.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia strony 0 - 0
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Szpakowska M.: Oddziaływanie środowiska naturalnego na zdrowie sportowca// Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia/ ed. pod red. Włodzimierz Gaworecki, Zbigniew Mroczyński. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2008, s.0-0
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 68 times

Recommended for you

Meta Tags