Odporność wybranych powłok ochronnych na korozję płomieniową w kotłach pyłowych niskoemisyjnych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Odporność wybranych powłok ochronnych na korozję płomieniową w kotłach pyłowych niskoemisyjnych

Abstract

W artykule omówiono zagadnienie odporności powłok na rurach ekranowych kotłów niskoemisyjnych na korozję płomieniową. Przedstawiono wyniki badań diagnostycznych powłok ochronnych na rurach ekranowych kotłów pyłowych, niskoemisyjnych, pracujących przy współspalaniu biomasy. Badano powłoki natryskiwane cieplnie Al2O3/Ni- 30Cr oraz hybrydowe nanoszone techniką malarską. Stan powłok oceniono po jednym i dwóch latach eksploatacji w warunkach oddziaływania płomienia i spalin, oraz erozyjnego oddziaływania strumienia powietrza ze zdmuchiwacza. Stwierdzono, że badane powłoki ochronne nie zabezpieczają powierzchni rur ekranowych przed korozją płomieniową, w tym siarkową, w warunkach spalania podstechiometrycznego. Współspalanie biomasy znacząco przyśpiesza degradację powłok, szczególnie hybrydowych nanoszonych techniką malarską. Trwałość powłok wynosiła do dwóch lat eksploatacji kotła

Authors (4)

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Rynek Energii no. 2(105),
ISSN: 1425-5960
Language:
Polish
Publication year:
2013
Bibliographic description:
Ćwiek J., Łabanowski J., Sozańska M., Topolska S.: Odporność wybranych powłok ochronnych na korozję płomieniową w kotłach pyłowych niskoemisyjnych// Rynek Energii. -Vol. 2(105)., (2013),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 98 times

Recommended for you

Meta Tags