Odwzorowanie mechanizmów promowania odnawialnych źródeł energii w modelowaniu rozwoju systemów energetycznych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Odwzorowanie mechanizmów promowania odnawialnych źródeł energii w modelowaniu rozwoju systemów energetycznych

Abstract

W artykule przedstawiono problemy wynikające z konieczności odwzorowania mechanizmów wsparcia odnawialnych źródeł energii w modelu bilansowym, wykorzystywanym do programowania rozwoju systemów energetycznych. Przedstawiono funkcjonujący w Polsce mechanizm promowania odnawialnych źródeł energii, polegający na wtórnym obrocie tzw. świadectwami pochodzenia. Zaprezentowano metodykę uwzględniania tego mechanizmu w modelu prognostycznym. Wyniki badań przedstawiono na przykładzie modelu opracowanego dla obszaru województwa pomorskiego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Rynek Energii pages 41 - 47,
ISSN: 1425-5960
Language:
Polish
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Bućko P., Jaskólski M.: Odwzorowanie mechanizmów promowania odnawialnych źródeł energii w modelowaniu rozwoju systemów energetycznych// Rynek Energii. -., nr. nr 2 = 69 (2007), s.41-47
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 50 times

Recommended for you

Meta Tags