Ograniczanie niekorzystnego wpływu wyższych harmonicznych prądu różnicowego na wyzwalanie wyłączników różnicowoprądowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Ograniczanie niekorzystnego wpływu wyższych harmonicznych prądu różnicowego na wyzwalanie wyłączników różnicowoprądowych

Abstract

W referacie przedstawiono koncepcję i własności wyłącznika różnicowoprądowego o działaniu niezależnym od napięcia sieci, który prawidłowo wyzwala nawet przy prądzie różnicowym o dużej zawartości harmonicznych wysokich rzędów. Ma to istotne znaczenie dla skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej w obwodach o odkształconym prądzie różnicowym, zwłaszcza w obwodach silników indukcyjnych o regulowanej prędkości obrotowej za pomocą przemienników częstotliwości.

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE '09 : Elektrownie i sieci elektroenergetyczne -zagadnienia wybrane, źródła generacji rozproszonej w tym elektrownie wiatrowe, sieci i urządzenia średniego napięcia. - T. IV, Gdańsk- Jurata, 3-5 czerwca 2009 strony 135 - 143
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Czapp S.: Ograniczanie niekorzystnego wpływu wyższych harmonicznych prądu różnicowego na wyzwalanie wyłączników różnicowoprądowych// XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE '09 : Elektrownie i sieci elektroenergetyczne -zagadnienia wybrane, źródła generacji rozproszonej w tym elektrownie wiatrowe, sieci i urządzenia średniego napięcia. - T. IV, Gdańsk- Jurata, 3-5 czerwca 2009/ ed. Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Elektroenergetyki. Gdańsk: Katedra Elektroenergetyki PG, 2009, s.135-143
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 8 times

Recommended for you

Meta Tags