On FE modelling of fully saturated soils - Publication - MOST Wiedzy

Search

On FE modelling of fully saturated soils

Abstract

Przedstawiono podstawy modelowania gruntów nasyconych w ramach metody elementów skończonych. Przedstawiono szczegółowo podstawowe równania różniczkowe problemu oraz ich słabą formę potrzebną w dyskretyzacji w metodzie elementów skończonych. Porównano dwie podstawowe metody formułowania elementów skończonych: uproszczoną u-p oraz pełną u-p-w. Omówiono podstawowe różnice i ograniczenia metody uproszczonej. Artykuł w swej rozszerzonej postaci z materiałami dodatkowymi jest dostępny na załączonej stronie www.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Geotechnics in Maritime Engineering. Vol. 2 strony 659 - 674
Language:
English
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Niemunis A., Cudny M.: On FE modelling of fully saturated soils// Geotechnics in Maritime Engineering. Vol. 2/ ed. ed. Z. Młynarek, Z. Sikora, E. Dembicki Gdańsk: Pol. Comitt. Geotech. ; Gdan. Univ. Technol., 2008, s.659-674
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 29 times

Recommended for you

Meta Tags