On-line Impedance Monitoring of Direct Methanol Fuel Cell - Publication - Bridge of Knowledge

Search

On-line Impedance Monitoring of Direct Methanol Fuel Cell

Abstract

W niniejszej pracy została przedstawiona technika badawcza Dynamiczna Elektrochemiczna Spektroskopia Impedancyjna w obszarze badań ogniw paliwowych. Obiektem badań było ogniwo paliwowe zasilane bezpośrednio metanolem. Badano on-line wpływ zmian warunków pracy na globalną impedancję ogniwa. Podczas pomiarów zmianie ulegała temperatura, natężenia przepływu utleniacza oraz obciążenie.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
International Journal of Industrial Chemistry no. 2, pages 172 - 176,
ISSN: 2228-5547
Language:
English
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Darowicki K., Janicka E., Ślepski P.: On-line Impedance Monitoring of Direct Methanol Fuel Cell// International Journal of Industrial Chemistry. -Vol. 2., iss. 3 (2011), s.172-176
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 96 times

Recommended for you

Meta Tags