Opracowanie optymalnych warunków rozdzielania i identyfikacji metabolitów ro lin z rodzaju droseraceae, z zastosowaniem wysokosprawnej kolumnowej chromatografii cieczowej= A research on the composition of eluent for separation of plant metabolites by column reversed phase liquid chromatography - Publication - MOST Wiedzy

Search

Opracowanie optymalnych warunków rozdzielania i identyfikacji metabolitów ro lin z rodzaju droseraceae, z zastosowaniem wysokosprawnej kolumnowej chromatografii cieczowej= A research on the composition of eluent for separation of plant metabolites by column reversed phase liquid chromatography

Abstract

Od kilku lat na świecie trwają badania składników roślin owadożernych wykazujących atrakcyjne właściwości biologicznie czynne, tj. działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybowe, antyoksydacyjne, a być może, także, przeciwnowotworowe. Pozyskiwanie substancji biologicznieaktywnych z materiału naturalnego, na drodze hodowli in vitro a następnie ekstrakcji i rozdzielania jest bardziej korzystne pod względem ekonomicznym, niż ich wytwarzanie metodami syntezy chemicznej, która w wielu przypadkach składa się z wielu etapów, a wypadkowa efektywność jest często niezadowalająca.W pracy zaprezentowano wyniki bada dotyczących opracowania najkorzystniejszych warunków rozdzielania oraz identyfikacji składników ekstraktów roślin owadożernych z czterechroślin rodziny Droseraceae, tzn., Drosera binata, Drosera capensis, Drosera aliciae oraz Dionea muscipula. Badania polegały na zaprojektowaniu optymalnego układu chromatograficznego oraz optymalnych warunków rozdzielania pozwalających w sposób możliwie jak najbardziej selektywny rozdzielić składniki z grupy naftochinonów oraz flawonoidów. Wykorzystano techniki kolumnowej wysokosprawnej chromatografii cieczowej, w odwróconych układach faz (RP-HPLC),Porównano wyniki bada uzyskane z zastosowaniem elucji gradientowej. Za każdym razem stosowano przepływ zwrotny eluentu w kolumnie. Stosowanie elucji gradientowej jest celowe w badaniach składu metabolicznego roślin, identyfikacji oraz oznaczania zawartościskładników w ekstraktach, a także w kontroli jakości i standaryzacji materia u zielarskiego.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Jaszczołt M., Boczkaj G., Lewandowski A., Skrzypczak A., Królicka A., Kamiński M.: Opracowanie optymalnych warunków rozdzielania i identyfikacji metabolitów ro lin z rodzaju droseraceae, z zastosowaniem wysokosprawnej kolumnowej chromatografii cieczowej= A research on the composition of eluent for separation of plant metabolites by column reversed phase liquid chromatography // Camera Separatoria previously. Postępy Chromatografii.. -Vol. 3., nr. No. 2 (2011), s.45-58
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times

Recommended for you

Meta Tags