Opracowanie technologii spawania naprawczego szyn poddźwigowych A120 oraz badania nieniszczące jakości szyn w DCT w Porcie Północnym - Publication - MOST Wiedzy

Search

Opracowanie technologii spawania naprawczego szyn poddźwigowych A120 oraz badania nieniszczące jakości szyn w DCT w Porcie Północnym

Abstract

Ekspertyza dotyczy realizacji zlecenia związanego z naprawą spoin szyn poddźwigowych na terenie terminalu kontenerowego - Deep Water Terminal (DCT) w Porcie Północnym w Gdańsku. W ramach opracowania: 1. Wykonano badania ultradźwiękowe (UT) i magnetyczno-proszkowe (MT) spoin czołowych szyn poddźwigowych typu A120, według schematu dostarczonego przez firmę SKANSKA S.A. 2. Wykonano analizę wyników badań nieniszczących wykonanych w maju 2015r. i maju 2017r., 3. Przeprowadzono powtórną interpretację zaleceń technologicznych i zakresu kontroli jakości zawartych w „Projekcie remontu torowiska podsuwnicowego na terminalu kontenerowym DCT w Porcie Północnym w Gdańsku”. Wytypowano spoiny do naprawy oraz określono poziomy jakości spoin szyn wg normy PN EN-ISO 5817, 4. Opracowano technologię (warunki spawania) złącza próbnego, 5. Wykonano złącze próbne na terenie DCT oraz badania nieniszczące i metalograficzne tego złącza, 6. Opracowano wyniki w/w badań, 7. Przeprowadzono nadzór nad pracami naprawczymi spoin na terenie DCT, 8. Wykonano badania VT, UT i MT spoin po naprawie i sporządzono protokoły końcowe. Materiał poufny - tylko do wiadomości Zleceniodawcy.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Other
Type:
ekspertyza
Language:
Polish
Publication year:
2017
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 66 times

Recommended for you

Meta Tags