Organic pollutants in the Odra river ecosystem. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Organic pollutants in the Odra river ecosystem.

Abstract

W pracy opisano wyniki badań próbek wody oraz osadów dennych pobieranych w okresie 1997-2000, w trakcie 8 kampanii przeprowadzonych w ramach Międzynarodowego Programu Badań Dorzecza Rzeki Odry (IOP). W pobranych próbkach oznaczono: wybrane pestycydy chloro- , azoto- i fosforoorganiczne; alifatyczne iaromatyczne węglowodory; lotne związki chloroorganiczne; wybrane związki chloroorganiczne; wybrane związki siarkoorganiczne; wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne; polichlorowane bifenyle; chlorobenzeny.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
CHEMOSPHERE no. 53, pages 561 - 569,
ISSN: 0045-6535
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Wolska L., Zygmunt B., Namieśnik J.: Organic pollutants in the Odra river ecosystem. // CHEMOSPHERE. -Vol. 53., (2003), s.561-569
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 59 times

Recommended for you

Meta Tags